-

De Singin tijdens Pasen en Kerst is inmiddels een zeer gewaardeerde traditie geworden. Ieder jaar slaan Geloofstoerusting en Stichting Jij daar! de handen ineen om dit mogelijk te maken.

Een interkerkelijke avond waarin de Bijbel vaak open gaat en er veel Paasliederen worden gezongen onder leiding van een uitgebreid muziekteam.

SAMEN ZINGEN,
BIDDEN EN BIJBELLEZEN
OP TWEEDE PAASDAG
IN VEENENDAAL!


DOE JIJ OOK MEE?

-

De deuren gaan rond 19:15 open en de avond is van 20:00 tot 22:00. De toegang is vrij – er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten én ter ondersteuning van de missie van de organiserende organisaties.

Op de Singin is iedereen welkom, zowel jongeren als ouderen. Dus schroom niet om je familie en vrienden mee te nemen!

Zorg ervoor dat iedereen in jouw gezelschap een ticket heeft!

Geloofstoerusting is een platform dat zijn naam waar wil maken. Je vindt er toerusting op allerlei terreinen van het christelijk geloof. Geloofstoerusting kan zo veelzijdig zijn omdat ze stevig geworteld is in de rijke reformatorische traditie waarbij ze voortdurend haar doel voor ogen houdt: God verheerlijken, Jezus volgen en de naaste dienen. De organisatie wordt geleid door oprichters Maarten Baan & Marcel Vroegop.

Stichting Jij daar! is een organisatie met een sterk verlangen om een lieflijke geur van Christus te verspreiden voor de reformatorische jeugd. Dit verlangen uit zich in het organiseren van jongerenavonden op diverse locaties in het land. De organisatie is opgericht door Koos de Jong en wordt nu geleid door een bestuur.

© Geloofstoerusting